njoftim pune

Apliko per pjesemarrje ne konferencen kombetare AESIS – 2022, mbeshtetur nga projekti kombetar i AKKSHI- UV

Apliko per pjesemarrje ne konferencen kombetare AESIS – 2022, mbeshtetur nga projekti kombetar i AKKSHI- UV

 

https://sites.google.com/univlora.edu.al/aesis-2022conference/apliko