njoftim pune njoftim punesim

Njoftim punesimi Personel ndihmësakademik me karakter administrativ

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.56 datë 29.06.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel ndihmësakademik me karakter administrativ “Përgjegjës i Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional” pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit