Hapet Thirrja e Parë IPA Interreg e Adriatikut Jugor 2021-2027

Kemi kënaqësinë të njoftojmë se është bërë shpallja paraprake për thirrjen e parë për projekt propozime të IPA Interreg e Adriatikut Jugor “Capitalisation Small-Scale Projects”. Publikimi zyrtar i thirrjes planifikohet të bëhet pas miratimit të programit, përkatësisht në qershor 2022, dhe do të jetë i hapur për 90 ditë kalendarike nga dita e publikimit. Për më shRead More…