Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë nderoi me titullin “DOCTOR HONORIS CAUSA” Prof. Ioan Vasile Abrudan

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë nderoi me titullin “DOCTOR HONORIS CAUSA” Prof. Ioan Vasile Abrudan, Rektor i Universitetit të Transilvanisë, Brashovë, Rumani, përmes një ceremonie me vlera të veçanta akademike dhe kulturore, ku morën pjesë profesorë, studentë, anëtarët e Senatit Akademik, autoritete të pushtetit në Vlorë dhe intelektualë të shumtë. Titulli “HonorisRead More…