Takim informues në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS)

“Më datë 12.04.2022, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Roland Zisi, mirëpriti drejtuesen e  Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Znj. Xhiliola Bixheku, në një takim informues në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS) për vitin 2022. Prof. Zisi shprehu gjithë mbështetjen institucionale për mbarëvajtjen e procesit, Read More…