NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË KONKURS NGA QENDRA MEDIA AKTIVE

Njoftohen të gjithë studentët  se Qendra Media Aktive ka shpallur thirrjen për konkursin e fushatave ndërgjegjësuese në nivelin lokal. Ky konkurs do të zhvillohet mes pesë (5) universiteteve në vend, më konkretisht:  Universitetit “Ismail Qemali”- Vlorë; Universitetit “Fan S. Noli- Korçë; Universitetit “Eqerem Çabej”- Gjirokastër, Universitetit “Aleksandër MoisiRead More…