Njoftim: Hapen aplikimet për Buletinin Shkencor, Nr. 5, Vëllimi 2 -2022 i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 5, Vëllimi 2 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 20.05.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-ës.   —————–Read More…