Bursa Erasmus + studimi për studentë në Universitetin e Katanias (University of Catania) në Itali.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Katanias (University of Catania) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Katanias, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikRead More…