njoftime

15 Shkurt – Dita Ndërkombëtare e Kancerit të Fëmijërisë

Dita Ndërkombëtare e Kancerit të Fëmijërisë (International Childhood Cancer Day) është një fushatë globale bashkëpunimi për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të promovuar një vlerësim më të madh dhe kuptim më të thellë të sfidave me të cilat përballen fëmijët dhe adoleshentët me kancer, të mbijetuarit dhe familjet e tyre. ICCD thekson nevojën për qasje më të barabartë në trajtim dhe kujdes për të gjithë fëmijët me kancer, kudo.
Çdo vit, më shumë se 400,000 fëmijë dhe adoleshentë nën 20 vjeç diagnostikohen me kancer. Shkalla e mbijetesës varet nga rajoni, me 80% mbijetesë në shumicën e vendeve me të ardhura të larta, por vetëm deri në 20% në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.
Qëllimi i synuar i Iniciativës Globale të Kancerit të Fëmijërisë në OBSH është të eliminojë të gjitha dhimbjet dhe vuajtjet e fëmijëve që luftojnë kancerin dhe të arrijë të paktën 60% të mbijetesës për të gjithë fëmijët e diagnostikuar me kancer në mbarë botën deri në vitin 2030.
Kjo paraqet përafërt një dyfishim të shkallës aktuale të kurimit dhe do të shpëtojë jetë të një milion fëmijëve gjatë dekadës së ardhshme.
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë tregon mbështetjen për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me këtë sëmundje dhe për ta bërë kancerin e fëmijërisë një përparësi globale shëndetësore, në mënyrë që të ketë burime të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat themelore të fëmijëve të prekur me kancer.
Për informacione të mëtejshme vizitoni websitin ICCD: https://internationalchildhoodcancerday.org/