Bursa Erasmus + për trajnim në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi.

Thirrje për mobilitet trajnimi në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA ICM, fton stafin e UV-së të aplikojë Read More…