Bursa Studimi Tempus në Hungari

  Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus (Tempus Public Foundation), për vitin akademik 2022-2023, shpall programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum”  për studime bachelor, master, doktoraturë dhe kurse përgatitore dhe specializimi. Më poshtë linku i publikimit në faqen web të MAS: http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/Njoftim_bursRead More…