njoftime

Universiteti Torinos në Italy – Online Open day

Universiteti i Torinos do të realizojë më 11 Nëntor 2021 aktivitetin “Online Open Day” për studentët ndërkombëtarë.

Studentët ndërkombëtarë do të zbulojnë programet akademike të ofruara prej Universitetit të Torinos dhe do të njihen me stafin që do të përfaqësojë fakultetet e UniTO dhe të cilët janë të gatshëm për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të studentëve.

Më shumë informacion mbi aktivitetin dhe mënyrën e regjistrimit e gjeni në linkun:

https://masters.docsity.com/unito-online-open-day-2021/