Takim bashkëpunimi i Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me përfaqësues të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, Kosovë.

Rektori i Universitetit” Ismail Qemali” Vlorë, mirëpriti në zyrën e tij, përfaqësues të Universitetit “Kadri Zeka”, të Gjilanit, Prorektorin Xhevdet Thaci dhe Dekanin e Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit, Artan Dermaku. Takimi u fokusua në krijimin e urave të bashkëpunimit mes dy institucioneve të arsimit të lartë. Rektori, Prof. Dr. Roland Zisi, shprehu kënaqRead More…