Takim I Rektorit të UV Prof. Roland Zisi me Rektorin e Pädagogische Hochschule Wien, Krems, Prof. Christoph Berger.

Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm mes Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me Institutin pedagogjik të Kremsit në Vienë, Rektori I UV-së, Prof. Dr. Roland Zisi priti në zyrën e tij delegacionin e Institutit Pedagogjik të Kremsit, Rektorin. Prof. Dr. Christoph Berger, Zv/Rektor z. Thomas Krobath, Drejtorin e Zyrës së Marrdhënieve me Jashtë z. Thomas Schrei dhe DrejtorenRead More…