njoftime

Konferencen e Trete Nderkombetare NRA – CSIT 2021

Departamenti i Shkencave Kompjuterike do te organizoj Konferencen e Trete Nderkombetare
“New Research and Advances on Computer Science and Information Technology”, NRA – CSIT 2021, ne datat 17-18 Dhjetor ne Vlore.
Konferenca do të organizohet nga bashkëpunimi i Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakultetit të Shkencave Teknike Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Departamenti i Informatikës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës dhe Departamenti i Informatikës, Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”.

NRA – CSIT 2021website