Konferenca e parë ndërkombëtare e projektit Jean Monnet Module “Foreign Language Teaching in and for European Contexts/FoLATE”

Në përfundim të vitit të parë të zbatimit të modulit Jean Monnet “FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN AND FOR EUROPEAN CONTEXTS – FoLATE” (https://sites.google.com/univlora.edu.al/jmm-folate/) organizohet konferenca e parë ndërkombëtare me temë “Rethinking languages in present-day Europe”. Konferenca do të mbahet në datën 17 dhjetor 2021 në mënyrë të kombinuar, me prani fiRead More…