njoftime

[:sq]Njoftim për Plotësimin e Pyetësorëve[:]

[:sq]

Të dashur studentë,

Tanimë ka nisur proçesi i plotësimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi. Jeni të lutur nëpërmjet adresës suaj në UVMS të plotësoni pyetësorin sinqerisht dhe sa më afër së vërtetës duke qenë se opinioni juaj është  një burim i rëndësishëm infomacioni për rritjen dhe përmirëismin e cilësisë së mësimdhënies. Gjatë përpunimit të të dhënave strukturat përkatëse të UV-së, ruajnë anonimatin dhe konfidencialiteitn e të dhënave tuaja.

Duke ju falenderuar për bashkëpunim, për çdo paqartësi jeni të lutur ti drejtoheni Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional  njesiasigugrimitcilesise@univlora.edu.al

[:]