njoftime

Konferenca e 10-të Ndërkombëtare ASECU dhe Shkolla Verore

Konferenca e 10-të Ndërkombëtare ASECU dhe Shkolla Verore

“Ndërtimi i një të ardhme të qëndrueshme në SEECs dhe Rajonin e Detit të Zi”

Fakulteti i Ekonomisë dhe Administrimit të Biznesit – Iasi, Universiteti “Alexandru Ioan Cuza” në Iasi, Shoqata e Studentëve të Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonit të Detit të Zi (Rinia ASECU) organizojnë aktivitetin e Konferencës së 10-të Ndërkombëtare e të Rinjve dhe Shkollën Verore ASECU me temë “Ndërtimit i një të ardhme të qëndrueshme në SEECs dhe Rajonin e Detit të Zi”.

Në Konferencë dhe në Shkollën Verore Ndërkombëtare të Rinisë ASECU mund të jenë të ftuar të gjithë studentët dhe studentët PhD të universitetit të Vlorës, si dhe më shumë informacion mbi aplikimin dhe zhvillimin e aktivitetit gjenden në linket:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVzHqgcVGSe6d3fsXAHRy8u_M8hf7I5Jh4RujjIsC-YCY2TQ/viewform

http://asecu-youth.com/

Afati i aplikimit për abstraktin është deri më 30 Qershor 2021, ndërsa dorëzimi final i materialit është 10 Gusht 2021.