njoftime

[:sq]Gjuha italiane për të huajt[:en]Summer School Italian – Online 2021 Torino 30th June – 22nd July 2021 2nd edition[:]

[:sq]Universiteti i Torinos ofron një mundësi shumë të mirë për të mësuar dhe rifreskuar gjuhën italiane nëpërmjet shkollës së saj verore.

Duke qenë se shëndeti i studentëve është prioritet, për shkak të COVID-19, ky universitet ka vendosur që të zëvendësojë shkollën verore “Italishtja, Arti dhe Kultura 2021” me një edicion të titulluar: “Shkolla Verore Italishtjaonline 2021” (Summer School ItalianOnline 2021).

Pjesëmarrësit do të zhvillojnë 38 orë dhe tarifat janë 245 EUR për kursin e plotë dhe 7 EUR për modulet individuale.

Gjithashtu, në përfundim jepet një çertifikatë pjesëmarrje, e cila tregon nivelin e arritur të gjuhës QCER.

Afati i aplikimit është deri më 27 Qershor 2021.

Formulari i aplikimit gjendet në linkun:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-hVImoheM5Aa3xhRhA8k0a7qLDuaDobY-uQgXbv7RLYFtfw/viewform

Më shumë informacion mbi aktivitetin e shkollës verore e gjeni në linku:

https://www.italianoperstranieri.unito.it/it/content/summer-school-italianonline-luglio-2021

 

[:en]

A great opportunity to learn or refresh your Italian while enjoying a summer of art and history in Piedmont.
Since our priority is the health of our students, due to the COVID-19 emergency this year we decided to replace our summer school “Italian, Art and Culture 2021” with an online edition called “Summer School ItalianOnline 2021”
Time: 38 hours. Participants can purchase the full course or enroll in individual blocks.
Levels: from pre-intermediate to advanced (A2/C1)
Tuition and fees: €245 for the full course, individual modules cost €7
Attendances: participants receive an attendance certificate, stating the QCER language level achieved
Check the program and register now

 [:]