njoftime

[:sq] Shkolla Verore Ndërkombëtare USEK[:en]USEK has launched its International Summer School in July 2021[:]

[:sq]Programi i Shkollës  Verore Ndërkombëtare USEK është një program emocionues i krijuar për studentë ndërkombëtarë.

Programi synon t’u japë studentëve të interesuar një mundësi për të zbuluar Libanin nga një këndvështrim më i gjerë dhe më i thellë.

Ky program në internet kombinon kurse interesante dhe aktivitete sociale, të cilat janë një portë për kulturën libaneze dhe rajonin e Lindjes së Mesme.

Studentët, në mbi 4 javë, do të jenë në gjendje të përfitojnë nga një përvojë unike ndërkombëtare.

Për tu regjistruar vizitoni linku:

https://s.usek.edu.lb/wf/forms/uclc3.aspx?pid=UCLC2&rpid=-36103

Informacion më të detajuar mbi këtë thirrje e gjeni:

https://www.usek.edu.lb/academics/uclc/courses/summer-school

[:en]The USEK International Summer School is an exciting program designed for international students.

The program aims to give interested students an opportunity to discover Lebanon from a wider and deeper perspective.

This online program combines interesting courses and social activities which are a gate to the Lebanese culture and the Middle East region.

It is beyond doubt that, over 4 weeks, students will be able to benefit from a unique international experience!

Register Now!

For more information, please click here.

 

 [:]