Aktivitet i zhvilluar prej Fakultetit të Shëndetit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

Aktivitete njoftime
Në vazhdim të aktiviteteve të planifikuara prej Fakultetit të Shëndetit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, në kuadër te #Javës#Infermierit sot shprehim respekt dhe mirenjohje për punën e palodhur të stafit infermieror.
Ju faleminderit për bashkëpunimin!
KRENAR PËR JU!