[:sq]Kick Off meeting në kuadër të projektit SESC[:]

[:sq] Në datën 21 Dhjetor, instaluar nga Qendra e Zhvillimit Rajonal, zhvilloi punimet takimi i parë Kick Off meeting në kuadër të projektit SESC, Interreg IPA IT-AL-MNE. UV është leader në këtë projekt në partnership me Unimediteran nga Mal i Zi dhe CNA Lecce Itali. Projekti synon edukim dhe trajnim për krijimin e një komuniteti Smart të energjive Smart në zonën e programiRead More…