Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Ambasadën Austriake aktiviteti online “25 vite të Austrisë në BE”

Nën kujdesin e Rektorit të Universitetit të Vlorës Prof. Dr. Roland Zisi, më datë 16/12/2020, u zhvillua nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Ambasadën Austriake aktiviteti online “25 vite të Austrisë në BE”. Aktiviteti u organizua nëpërmjet platformës Gotomeeting me pjesëmarrjen e Shkëlqesisë së tij zoti Ambasador Dr. Christian Steiner, KonsullitRead More…