[:sq]Bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë të huaj nga Ministria Federale austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit[:]

[:sq]NJOFTIM Ministria Federale austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron edhe për vitin e ardhshëm akademik 2021/22 bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë të huaj. Thirrjen për aplikim, si dhe informacione të detajuara në lidhje me bursat dhe mënyrën e aplikimit e gjeni në bazën e të dhënave austriake për bursa dhe financime kërkimore www.grantRead More…

[:sq]PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021 (PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË)[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021 (PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË) Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e kategorive te individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integRead More…