[:sq]PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021[:]

[:sq]NJOFTIM PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021.  ( PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË) Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi nRead More…

[:sq]Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të Dytë të studimeve, në vitin akademik 2020 – 2021[:]

[:sq][:sq]NJOFTIM “Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të Dytë të studimeve, në vitin akademik 2020 – 2021”  Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e ShqipërisëRead More…