Fushata e parë e ndërgjegjësimit rajonal të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

Aktivitete njoftime seminare

Fushata e parë e ndërgjegjësimit rajonal të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

 

Këtu disa udhëzime shtesë:

Social Media Vademecum

dhe nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth objektivave dhe materialit të fushatës, ju sugjerojmë të lexoni The WeBalkans Campaign Brief  ose të kontrolloni faqen @Webalkans campaign landing page

Ne gjithashtu rekomandojmë të ndiqni, të pëlqeni dhe të ndani përmbajtje nga Kanalet @WeBalkans.