njoftim punesim

[:sq]Njoftim pune FSHH NË FUSHËN EDUKIM MUZIKOR DHE ARTISTIK[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 68, datë 13.11.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË I KATEGORISË LEKTOR (DOKTOR I SHKENCAVE) NË FUSHËN EDUKIM MUZIKOR DHE ARTISTIK

Përshkrimi i vendit të punës
• Pedagog me angazhim me kohë të plotë
• Mësimdhënie në programin e studimit Bachelor, në fushën e Edukimit Muzikor, Edukimit Artistik dhe Edukim Muzikor në Arsimin special, si dhe nënfushave të tij.
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Shkarko Formularin[:]