Njoftim pune FSHH NË FUSHËN EDUKIM MUZIKOR DHE ARTISTIK

njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 68, datë 13.11.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË I KATEGORISË LEKTOR (DOKTOR I SHKENCAVE) NË FUSHËN EDUKIM MUZIKOR DHE ARTISTIK

Përshkrimi i vendit të punës
• Pedagog me angazhim me kohë të plotë
• Mësimdhënie në programin e studimit Bachelor, në fushën e Edukimit Muzikor, Edukimit Artistik dhe Edukim Muzikor në Arsimin special, si dhe nënfushave të tij.
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Shkarko Formularin