njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim pune FSHH LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË/PEDAGOGJISË[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 69, datë 13.11.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME I KATEGORISË ASISTENT LEKTORË NË FUSHËN E PSIKOLOGJISË/PEDAGOGJISË

Përshkrimi i vendit të punës
• Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme
• Mësimdhënie në programin e studimit Bachelor, 1 (një) në fushën e Psikologjisë dhe një në fushën e Pedagogjisë.
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Shkarko formularin[:]