njoftime Thirrje

[:sq]Universiteti i Torinos shpall thirrjen e dytë për 2 (dy) vende të lira për profesorë[:]

[:sq]Thirrje nga Universiteti Torinos

Universiteti i Torinos shpall thirrjen e dytë për 2 (dy) vende të lira për profesorë vizitorë nga vendet e BE-së dhe ato jo të BE-së për vitin akademik 2020/2021.

Kjo thirrje nxit programet ad hoc për tërheqjen e profesorëve vizitorë ndërkombëtar në të gjitha fushat shkencore.

Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 18 Nëntor 2020, ora 11.00 CEST (Koha Qendrore e Evropës Qendrore) duke plotësuar procedurën online në linkun:

https://www.uniquest.unito.it/index.php/874891?lang=en

Më shumë informacion rreth thirrjes në gjuhë angleze apo italiane i gjeni në:

https://en.unito.it/international-relations/teachers-and-researchers-mobility/visiting-professors

https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_vp_2020_2021_second_call_ita.pdf

https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_vp_2020_2021_second_call_eng.pdf

Për informacione shtesë mund të kontaktoni

visitingprofessor@unito.it

Gjithashtu, për çdo paqartësi mund të komunikoni dhe me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë në adresën elektronike: international@univlora.edu.al[:]