[:sq]Ndërtim Kapacitetesh nëpërmjet projekteve në UV (CBHE info session)[:]

[:sq] Universiteti i Vlorës do të organizojë në datën 15.10.2020 takimin online me temë “Ndërtim kapacitetesh në UV përmes projekteve Erasmus +, Arritjet dhe Sfidat”. Përveç prezantimit të objektivave dhe arritjeve të projekteve, ky takim do t’u japë mundësi pjesëmarrësve të kenë një pamje të qartë në lidhje me sfidat me të cilat përballen IAL-të gjatë jetës së proRead More…

[:sq]Njoftim punesimi FSHP [:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 58, datë 12.10.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PërshkrimRead More…