KZFSHH – Njoftim per shpalljen e fitusit


Per shpalljen e fituesit per drejtues te njesise baze

Njoftimi i plote