[:sq]KZFSHH VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020[:]

[:sq]  VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020  PËR DOKUMENTACIONIN PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE DHE  DREJTUES TË NJËSISË BAZË, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.   Vendimi i plote[:]Read More…

[:sq]KZ FSHP – VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020[:]

[:sq]VENDIM Nr. 6, datë 05.05.2020  PËR DOKUMENTACIONIN PER REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE DHE  DREJTUES TË NJËSISË BAZË, NË FAKULTETIN E SHENDETIT PUBLIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.   Vendimi i plote[:]Read More…