KIZ – VENDIM Nr. 13, datë 30.04.2020

njoftime

VENDIM

Nr. 13, datë 30.04.2020

PËR

DOKUMENTACIONIN PËR KANDIDIM QË DORËZOHET NGA KANDIDATËT PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

 

Vendimi i plote