Kristjana Cullhaj një vajzë e re por me mision të madh

njoftime

Fakulteti i Shëndetit “Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Kristjana Cullhaj një vajzë e re por me mision të madh