VENDIM Nr.11, datë 20.04.2020


VENDIM
Nr.11, datë 20.04.2020
PËR
SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

 

Vendimi i plote