njoftime

[:sq]NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FSHT[:]

[:sq]

NJOFTIM
PËR
HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUS TË
NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E
KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN
E SHKENCAVE TEKNIKE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.

 

Njoftimi i plote

 [:]