ZGJEDHJA E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË EKONOMISË


VENDIM

Nr. 1 , datë 20.03.2020

 PËR

ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË

EKONOMISË

Vendimi i plote