[:sq]Bursa Erasmus + për mësimdhënie në Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi.[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi,  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, Read More…