[:sq]Bursa Erasmus + për mësimdhënie/trajnim në Universitetin Wrocław (University of Wrocław) në Poloni.[:]

[:sq]Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Wrocław (University of Wrocław) në Poloni.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Wrocław (University of Wrocław), Poloni, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1,Read More…