Bursa për studentë, të diplomuar dhe kërkues shkencorë


Për vitin akademik 2020/21, Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron sërish bursa për studentë, të diplomuar dhe kërkues shkencorë.

Ofertat mund t’i gjeni në këtë link: https://grants.at// (gjermanisht dhe anglisht)