Workshop me temë “Studentët dhe tregu i punës”

Më datë 18.12.2019 në mjediset e Universitet “Ismail Qemali” Vlorë u organizua Workshop-i me temë “Studentët dhe tregu i punës”. Qëllimi i të cilit ishte përmirësimi i përmbajtjes së programeve të studimit dhe përshtatjes së vazhdueshme me kërkesat e tregut e punës, nëpërmjet ndarjes së eksperiencës midis bashkëpunëtorëve, ekspertëve të jashtëm dhe Alumni. Në aRead More…

Thirrje për bursa në Universitetin Shteteror të Shkencave të Zbatuara Racibórz

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Shteteror të Shkencave të Zbatuara (State University of Applied Sciences) në Racibórz   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Shteteror të Shkencave të Zbatuara (State University of Applied ScienRead More…