njoftime

[:sq]Dita Kombëtare Informuese Erasmus+[:en]Erasmus + National Information Day[:]

[:sq]

Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Agjensinë Ekzekutive për Arsimin, Mediat dhe Kulturën në Bruksel organizoi më 17.12.2019 në ambjentet e Europe House në Tiranë, Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+. Aktiviteti kishte për qëllim promovimin e Programit Erasmus+, informimin mbi mundësitë që ky program ofron për universitetet dhe studentët si dhe ndarjen e praktikave më të mira mes pjesëmarrësve mbi aplikimin e projekt propozimeve CBHE, Jean Monnet dhe ICM.

Pjesë e axhendës së aktivitetit ishte dhe Universititeti “Ismail Qemali” Vlorë, i përzgjedhur si një nga universitetet e vlerësuar Best Practice në implementimin e ICM-ve dhe në aplikimin e projekti propozimeve Jean Monnet. Përfaqësues të Universitetit në këtë takim ndanë me të pranishmit eksperiencën e UV-së si dhe pikat e forta të cilat kanë cuar në këtë sukses.

UV-ja u bë pjesë gjithashtu e panairit të kontakteve midis Universiteteve të organizuar gjatë këtij eventi, ku i’u shpërndanë pjesëmarrësve Guida dhe fletpalosje të UV-së si dhe u paraqitën video promovuese të aktiviteteve Erasmus+ të organizuar nga UV.

[slide-anything id=’17865′]

 

 

 

 

 

 

 [:en]Erasmus + National Office in cooperation with the Executive Agency for Education, Media and Culture in Brussels organized on 17.12.2019 in the premises of Europe House in Tirana, National Erasmus + Information Day. The event aimed promoting the Erasmus + Program, informing about the opportunities this program offers to universities and students, and sharing best practices among participants on the application of CBHE, Jean Monnet and ICM project proposals.

University of Vlora “Ismail Qemali” was selected as one of the Best Practice universities in the implementation of ICMs and in the application of the Jean Monnet project proposal, therefor representatives of the University of Vlora were invited to share with the participants their experience as well as their strengths that have led to this success.

UV was also part of the Contact Fair between Universities organized during the event, distributing Guides and leaflets to the participants as well as performing a promotional video of the Erasmus+ activities organized by UV.

[slide-anything id=’17865′][:]