njoftim pune njoftim punesim

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV[:]

[:sq]NJOFTIM

 UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE SHPALL NJOFTIMIN PER

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, NË POZICIONIN: “SPECIALIST TË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË”, NË SEKTORIN E PROJEKTEVE DHE MARRDHËNIEVE ME JASHTË PRANË DREJTORISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.

 

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti për marrëdhëniet me jashtë:

  • Mban kontakte te vazhdueshme me zyrat e maredhenieve me jashte me Universitete, me te cilat UV ka marreveshje bashkepunimi;.
  • Vendos kontakte bashkepunimi me zyrat e marredhenieve me jashte te Universiteteve te tjera Evropiane e me gjere per te rritur vizibilitetin e UV;
  • Harton, ne bashkepunim me Rektoratin e UV, marreveshjet protokollare te bashkepunimit me Universitete te tjera brenda dhe jashte vendit;
  • Mban dokumentimin e çdo aktiviteti te zhvilluar ne kuader te projekteve, apo marreveshjeve te bashkepunimit me jashte.

 

Njoftimi i plotë

 

 [:]