Shpallen vendet e lira, për të kandiduar si anëtarë të asamblesë së Akdemisë së Shkencave.


Bashkëlidhur mund të gjeni Vendimin e Kryesisë Nr. 37, datë 11.11.2019, “Për ngritjen e komisioneve shkencore pranë Akademisë së Shkencave, shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e ASH-së, lëvizjet e brendshme dhe për akademikët e jashtëm”.

Njoftimi i plote