njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin ër vendin e lirë të punës: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Ekonomiksit[:]

[:sq]

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 87, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

 

Përshkrimi i vendit të punës

  • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme
  • Mbulimin e seminareve të lëndës ECN 411 Metodat e Kërkimit në Ekonomi.
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

 

Njoftimi i plote[:]