njoftime

Listat e fituseve për raundin e 2-të në Universitetin e Vlorës

[:sq]Fakulteti i Ekonomise

Administrim Biznesi
Menaxhim Turizmi
Marketing

Financë
Kontabilitet

Ekonomiks


Fakulteti i Shëndetit Publik

Infermieri e Përgjithshme


Fakulteti i Shkencave Humane

Drejtësi
Gjuhë Angleze
Gjuhë Italiane
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Histori Gjeografi
Mësuesi për Arsimin Fillor
Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Pedagogji e Specializuar


Fakulteti i Shkencave Teknike

Biologji
Fizikë
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Mekanike
Inxhinieri Navale
Kimi
Matematikë
Navigacion

Informatikë
Shkenca Kompjuterike
Teknologji Informacioni[:]