njoftim pune njoftim punesim

[:sq]NJoftim punësimi pranë qendrës kërkimore shkencore FSHP[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 66, datë 20.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  2. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  3. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim pediatrik; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

 

Njoftimi i plote
Skema e vlerësimit[:]