[:sq]Njoftim per procedurat e perjashtimit nga tarifat per vitin akademik 2019-2020[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PËRJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve,në një program të integruar të studimeve ose një program të Read More…

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR) PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat priRead More…

[:sq]Njoftim për reduktim 50% të tarifës Cikli II 2019-2020[:]

[:sq]NJOFTIM “Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të dytë të studimeve, në vitin akademik 2019 – 2020”  Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM NRead More…