njoftime Projekte

[:sq]Projekti Europian TEAVET në fazën e implementimit![:en]European project TEAVET in the implementation phase![:]

[:sq]Projekti Europian TEAVET në fazën e implementimit!

Mbyllet me sukses takimi i partnerëve të projektit TEAVET nën Programin Europian Erasmus +, në Universitetin “Eqerem Çabej” Gjirokastër, në kuadër të D.4.4 për implementimin e kurseve të trajnimit të mësuesve të nivelit të arsimit parauniversitar për këtë vit akademik.

Ekspertët europianë partnerë nga “Universiteti i Leonit, Spanjë”, “Universiteti i Turkut, Finlandë”, “Universitetit të Kremsit mbi Danub, Austri”, si dhe partnerët shqiptarë nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë referuan dhe diskutuan mbi aktivitetet parapërgatitore të organizimit të kurseve të trajnimit në çdo universitet shqiptar partner në projekt.

8 module trajnimi me 1 dhe 2 kredite janë gati të zhvillohen së shpejti në 8 universitete shqiptare. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë është partner aktiv në implementimin e plotë të qendrave LLL për trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve.

Për më shumë,  kliko në faqen e dedikuar të MASR për trajnimet e mësuesve: https://trajnime.arsimi.gov.al/

Si dhe faqen në web të projektit  TEAVET: https://teavet.org/

Si dhe  në Facebook: Projekti TEAVET

Në Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, trajnimet për mësues do të hapen së shpejti duke filluar nga muaji Tetor dhe do të jenë me tarifë falas këtë vit akademik.

 [:en]European project TEAVET in the implementation phase!

The meeting of the TEAVET project partners under the European Erasmus + Program at the “Eqerem Çabej” University in Gjirokastra, in the context of D.4.4, for the implementation of pre-university teacher training courses for this academic year is successfully closed.
European experts from the University of León, Spain, the University of Turku, Finland, the University of Krems on the Danube, Austria, as well as Albanian partners from the Ministry of Education, Sports and Youth referred and discussed the preparatory activities of training courses at each Albanian university partnering on the project.
8 training modules with 1 and 2 credits are ready to take place soon at 8 Albanian universities.
“Ismail Qemali” University of Vlora is an active partner in the full implementation of the LLL centers for teacher training and qualification.

For more, click on the MESY dedicated teacher training website: https://trajnime.arsimi.gov.al/

As well as the TEAVET project web site: https://teavet.org/

As well as on Facebook: The TEAVET Project

At University “Ismail Qemali” of Vlore , teacher training will be open soon, starting in October and will be free of charge this academic year.

 [:]