Lajmërim për vendndodhjen e Fakultetit të Shëndetit.


Lajmërim për vendndodhjen e Fakultetit të Shëndetit.

Adresa: Bulevardi “Ismail Qemali”, pallatet Konad, kati i II.

Detaje të mëtejshme bashkëlidhur në foto.